Климатици: ВОДЕН ФИЛТЪР ЗА ХЛАДИЛНИЦИ

Климатици за отопление Мицубиши

Друго за този уред ВОДЕН ФИЛТЪÐ ЗА ХЛАДИЛНИЦИ

ВОДЕН ФИЛТЪР ЗА ХЛАДИЛНИЦИВоден филтър за хладилници с две врати Water Quality съвместим за хладилници от марките DAEWOO и SAMSUNG за модели: DAEWOO REF FRS-U20DAI, DAEWOO FRS-U20BEC, DAEWOO FRS-U20DFB, DAEWOO FRS-U20FFV, DAEWOO REF FRS-T20DAM, DAEWOO FRN-X22F2VI, DAEWOO REF FRS-2411IAL, DAEWOO REF FRS-T20DAM, DAEWOO FRS-U20FFB, DAEWOO FRS-T24HDODAEWOO FRN-X22G1V, DAEWOO REF FRS-U20ICC, DAEWOO FRS-T24HDW SAMSUNG RS-20CCSV/ RS-20CRSV, SAMSUNG RS-E8KPPS, SAMSUNG RS-A1DTPE, SAMSUNG RS-G5FURS, SAMSUNG RS-A1DTMG1, SAMSUNG RS-H1FBPE, SAMSUNG RS-H1FTBP, SAMSUNG RS-21DCSM, SAMSUNG RS-A1ZTMG1/EUR, SAMSUNG RS-E8KPAS, SAMSUNG RS-E8DPPS, SAMSUNG RS-H1DTPE, SAMSUNG RS-H5PTPN1/EUR, SAMSUNG RS-A1DTMH, SAMSUNG RS-A1ZTPE, SAMSUNG RS-H5PTTS1, SAMSUNG RS-A1ZTMH, SAMSUNG RS-H1KLBG, SAMSUNG RS-H5TEPN1/EUR, SAMSUNG RS-H7ZNRS, SAMSUNG RS-G5PURS, SAMSUNG RS-7778FHCSR, SAMSUNG RS-G5FUBP, SAMSUNG RS-E8KYPS, SAMSUNG RS-E8KYAS, SAMSUNG RS-J1FEBP, SAMSUNG RS-A1NTPE ВОДЕН ФИЛТЪР ЗА ХЛАДИЛНИЦИ. hdclima com: доставка на инверторни климатици в София област.