Къде да търсим високоефективни термопомпи на добри цени?

Имате интерес към иновативните системи за отопление и охлаждане, които използват възобновяемите природни енергийни източници и намаляват разходите значително?

Ако това е така, то въпросът къде да търсим високоефективни термопомпи на добри цени, е съвсем резонен, тъй като това са съвременните системи за независимост и то в голяма степен, по отношение на електроенергията. Вече няма нужда да се съобразяваме с непрестанно променливите цени на горивата, като можем да инсталираме термопомпени инсталации, както за дома, така и за офиса, за вилата и дори за големи учреждения и индустриални обекти. С помощта на ефективната термопомпена инсталация на Multiclima.bg, която е австрийско производство на Heliotherm може да се спести до 80% от разхода за електричество. Системите работят както за отопление, така и за охлаждане и затопляне на вода. Освен това системите са екологично чисти, като използват природните възобновяеми източници – водата, земята и въздуха.

Къде да търсим високоефективни термопомпи на добри цени?

Термопомпените инсталации, могат да бъдат геотермални – работещи с топлината на почвата, хидротермални – с подпочвените води и аеротермални – с въздуха. Геотермалните термопомпи на цени от Multiclima.bg, използват горните слоеве на почвата, които са с относително постоянна температура през цялата година. Освен това те допълнително се подгряват и от слънцето, вятъра и дъжда, което дава още по-добри резултати. Хидротермалните термопомпи, съответно използват температурата на подпочвените води, а въздушните – аеротермалните – от околния въздух. Последните се монтират най-бързо и лесно. Така независимо кой вид термопомпени инсталации ще изберете, техните цени се оправдават скоро, след инсталирането им. Кой не би искал да спести голяма част от разходите за отопление и климатизация в дома или в работата. Освен това, системите са с високо качество и ефективност, като коефициентът на полезно действие може да достигне 8.4, което за една голяма индустриална сграда – един от проектите на Multiclima.bg, който спестява до 40 000 лв. годишно.

За оптимален ефект, е важно да се направи проучване на терена, да се направи необходимото оразмеряване на източника, който ще се ползва, както и да се работи с архитекта на сградата. Съгласуваното изработване на инсталацията с архитекта, дава възможност за оптимално решение за имота и съответно за максимален коефициент на полезно действие, наречен още COP – коефициент на трансформация, който представлява количеството на постъпила енергия в системата, спрямо количеството на отдадена енергия от същата система. Работата на термопомпите, накратко, се състои в употребата на физичните свойства: изпарение и кондензация на летливите газове. Термопомпените системи компресират хладилния агент, за да го затоплят, което се случва при отоплителния режим и освобождават налягането – при необходимост от охлаждане.

Освен високо ниво на ефективност, Мултиклима предлага и изключително удобство на работа с термопомпите, благодарение на дистанционното уеб управление. Така, адаптираните за уеб управление системи, могат да бъдат регулирани от разстояние. Това може да бъде по време на дълго отсъствие през зимата, в случай, че желаете да се приберете в един добре затоплен и уютен дом – достатъчно е да настроите системата ден или два по-рано и можете да се радвате на комфорта на домашната обстановка, веднага щом се приберете в къщи. Същото се отнася и за летните температури – можете да използвате дистанционното уеб управление и за охлаждане. Вижте повече на Multiclima.bg за видовете термопомпи и тяхното приложени, цени и възможности и преценете.